ALGEFARM

Algefarm Hybrid 1

Algefarm kombinert med energiopptak fra vind og bølger(design: No 85800).

Ved å strekke tau mellom armene, og feste liner for algedyrking på tauene kan konstruksjonen være et anlegg for algedyrking.

Siste variant av OMES50MW(Ocean Multiuse, Energy and SeaWeed), hvor totaleffekten fra vind og bølger er 50 MW

Vindturbinene på armene er 8 MW, og vindturbinen i midten 10 MW. Det er 1 turbin for bølgeenergi i midtseksjonen på 20 MW.

Hybride anlegg for energi og fisk(OMEF40MW), og energi kombinert med alger(OMES50MW), er muligheter når «Havrommet» skal utnyttes.

Konstruksjonen som er avbildet her har et areal under armene på 100 000 kvm, og kan designes som bur. Kanskje kan dette arealet utnyttes til kamskjell, kongekrabbe og/eller andre marine dyr.

Kongekrabben har alger på menyen.