ALGEFARM

Algefarm Hybrid 1

Algefarm kombinert med energiopptak fra vind og bølger(design: No 85800).

Ved å strekke tau mellom armene, og feste liner for algedyrking på tauene kan konstruksjonen være et anlegg for algedyrking.

Siste variant er døpt OMES50MW(Ocean Multiuse, Energy and SeaWeed), hvor totaleffekten fra vind og bølger er 50 MW
Regnearket viser hvordan økonomien kan være for OMES50MW.

Vindturbinene på armene er 6 MW, og vindturbinen i midten 10 MW. Det er 1 turbin for bølgeenergi i midtseksjonen på 20 MW.

Ved å bruke el-sertifikater får utbygger 25 øre på toppen av prisen på Nord Pool. I regnearket er Nord Pool pris satt til 40 øre pr. kWh.

Hybride anlegg for energi og fisk(OMEF40MW), og energi kombinert med alger(OMES50MW), er investeringer i et langt perspektiv for å skape arbeidsplasser. Det kan sammenlignes med vannkraftutbyggingen for 100 år siden. Opprettelsen av Statkraft er kanskje noe av det klokeste norske politikere har gjort, og sikrer inntekter til staten samtidig som «folk flest» får billig strøm. Burde ikke staten tenke på samme måte i dag? Hvorfor ikke bruke noe av pengebingen på 12000 mrd. for å skape arbeidsplasser, og utnytte vinden og bølgene?

Det er et langt perspektiv på dette arbeidet, da det mest aktuelle området strekker seg fra Stavanger til Stadt. En bandlegger en korridor på 3 km i ytterkant av Norskerenna, 70 km fra kysten. Lengden på korridoren er 400 km, og med ett anlegg pr. km blir det 400 anlegg i grupper på 20, for å tilpasse effekten til DC-kablene. Bygger vi 4 anlegg pr. år har vi jobb i 100 år. Poenget her er langsiktig tenking, som anerkjente internasjonale økonomer var inne på i dokumentarprogrammet til TV2 om Terra skandalen. Store jobber, som kanalgraving og industrirevolusjonen generer mye kapital, som ikke bør syltes ned i gull eller eiendom hvor kapitalen i seg selv skaper inflasjon, og vi kan få økonomisk tilbakefall. Pengene bør investeres i arbeidsplasser, som gir velferd og inntekter til fellesskapet. Eksportindustri er aller best, og derfor bør vi investere i energiutbygging i stedet for «Livsvitenskapssentere», som bidrar til et samfunn som kan sammenlignes med floskelen «å klippe hverandre». Tankegangen i privatøkonomien kan også brukes for samfunnet som helhet: «en krone spart, er en krone tjent».

Det er spennende muligheter på havet, og kanskje burde vi utforske mulighetene bedre enn tilfellet er. Jostein Albert til Nordlaks hører til i kategorien spennende næringsutvikling på havet, og trolig er vi bare i starten. Konstruksjonen som er avbildet her har et areal under armene på 100 000 kvm, som ligner bur. Her kan en se for seg oppdrett av kamskjell, kongekrabbe og/eller andre marine dyr. Kongekrabben har alger på menyen, så det hadde vært interessant med denne type forsøk.