ARBEIDSPLASSER

Nettsiden innovako.no er i utgangspunktet en oversikt over 11 patenter.

Tiden med patentsøknader ble avsluttet i 2021, og det blir fokus på salg av patenter fremover. I juli 2023 blir det gjort opp status, og håpet er at patentene blir til lønnsomme bedrifter.

Patenter kan bli til bedrifter og arbeidsplasser, men underveis er nettsiden blitt like mye politikk som teknologi.

Arbeid og inntekter er sentralt for velferden vår, og teknologi og politikk henger sammen.

Er det tilfeldig at Hans Nielsen Hauge sitt motto: «Ånd og hånd» setter ånd først?

Han fikk en åndelig opplevelse i 1796, og startet sin gjerning med å forkynne Guds ord samtidig som han skapte arbeidsplasser.

De som har forsket på livet til Hans Nielsen Hauge mener at livsoppholdet til mer enn 7000 mennesker kan tilskrives denne mannen på 1800-tallet.

Generasjonene før oss slet med fattigdom, og livet var en endeløs kamp for mat, klær og varme hus.

Vi som lever nå har materiell overflod, og det er sløsing og ord som «grådighet» som er dekkende for vår tid.

Det kan virke som et paradoks at samfunn med overflod av materielle goder sliter med høye selvmordstall og flere psykiske plager enn et samfunnet med materiell fattigdom.

En kan bare spekulere i hvorfor det er slik.

Statistikken avdekker «paradokset», og viser at det er liten sammenheng mellom livskvalitet og overflod av penger.

Norge har en pengebing på ufattelige 12000 mrd, og deler vi pengene på 5 mil. mennesker blir det 2,4 mil. på hver.

Burde vi ikke si «nok er nok» og stanse oljevirksomheten?

Vi vet at denne aktiviteten er hovedgrunnen til at havet stiger og mennesker må flykte.

Dersom de vitenskapelige rapportene får rett kan havet stå 1 m høyere i 2100.

Flertallet på Stortinget fortsetter oljeletingen og jaget etter mer penger.

For noen år siden flyttet tannkostfabrikken Jordan produksjonen til England for å tjene mer.

Hydro selger valseverkene av samme grunn.

650 personer i Norge får eiere i USA, og Hydro sparer 8 mrd. I pensjonsutbetalinger, ifølge en artikkel i Teknisk Ukeblad.

Et annet mediaoppslag forteller oss at regjeringen bevilger milliarder i koronastøtte, med ønske om at maritim næring skal overleve og bli mer klimavennlig. Så får vi vite at bestillingen av et forskningsskip går til Nederland, og skipene skal bruke dieselmotorer.

Det er med andre ord pengene og ikke arbeidsplasser og miljø som prioriteres.

Automasjon og autonomi skal gi større overskudd til bedriftene, men dersom det er enkeltpersoner som får mer penger og ikke samfunnet som helhet hvor ender vi da?

Når eksportnæringene er motoren i velferdsstaten burde ikke staten da være mer aktiv for å skape industriarbeidsplasser?

1 arbeidsplass i eksportnæringer gir livsopphold til 2 i offentlig sektor, 1 på NAV, 1 mellom 0-20 år, 1 pensjonist og 1 i tjenesteytende næringer.

Forklaringen ligger i skattesystemet, hvor 60% av lønnen til alle som jobber kommer til bake til fellesskapet i form av skatter og avgifter.

Vi har laget et system som har mye til felles med Jesus sine ord, når han sier det er bedre å gi enn å få. Vi bruker tvang for å oppnå omfordelingen, men det ideelle ville være at vi fikk det til frivillig.

Realitetene er som de er, og det viser seg at de som tjener mest avstår prosentvis minst til fellesskapet.

Nettsiden innovako.no bruker bibelsitater, fordi vi finner mye «livsvisdom» i Bibelen.

Bibelen er fasiten, og når mange tror det er sant det som står, øker sannsynligheten for å tolke Bibelen rett og vi får et samfunn hvor det er godt å bo.

«Ingen kan legge en annen grunnstein enn den som er lagt», sier Jesus. Ved å lese i Bibelen får vi inn under huden forvalteransvaret Jesus snakker om når han sammenligner jorden med en vingård.

I lignelsen overlater Gud vingården til leietakere, og blir lenge borte.

Det blir med andre ord en viktig oppgave for oss å si fra når vi mener politikerne gjør dårlige valg. Ytringsfriheten blir viktig, og det handler om livskvalitet, arbeidsplasser og velferd.

Som pensjonist har jeg hatt patenter som hobby, og for å begrense utgiftene velger jeg å betale årsavgiftene til 5 patenter og 2 design fremover, da mulighetene er størst for at disse fører til lønnsomme bedrifter.

  1. Fleksibelt ledd for flytebru. Patent NO 344547 Inn dag 12.04.2018 5. avg. år 30.04.2022 kr 1650,-
  2. Foilmotor. Patent NO 344901 Inn dag 20.04. 2018 5. avg. år 30.04.2022 kr 1650,-
  3. Trengemekanisme for fiskemerd. Patent NO 345376 Inn dag 27.02.2020 Årsavgift 1.-3. år 28.02.2022 kr 2100,-
  4. Sentermatet rotormotor. Patent NO 345283 Inn dag 21.05.2019 4. avg. år 31.05.2022 kr 1350,-
  5. Hydraulisk rotormotor. Patent NO 345965 Inn dag 02.12.2020
  6. Fiskemerd med vind- og bølgeenergi. Design 086253 Inn dag 03.10.2018 til 03.10.2023
  7. Algefarm med vind- og bølgeenergi. Design 085800 Inn dag 09.11.2017 til 09.11.2022

Båten 3Maran og Paternosterlager har jeg også tro på, men disse er ikke patentbeskyttet.

Patentbeskyttelse sikrer teknologien, og stiller kapitalen finnes det ganske sikkert fagfolk som kan starte bedrifter.

Patentene er til rådighet for alle som lar seg inspirere av Hans Nielsen Hauge sitt motto: «Ånd og hånd».