BÅT

Dersom oppfinnervirksomheten fører til inntekter for firmaet INNOVAKO vil en utgave av båten oppfinnervirksomheten startet med bli bygget.

INNOVAKO ble etablert i 1989, like etter registreringen av designet på båten under.

Design: No 66659 fra 1988

Starten var egentlig i 1971, med slepeprøver av båten på bildet under.

Katamaran fra 1971.
Båten flyter på luftpute.

Teorien er at luften blir komprimert når båten får fart, og løfter skroget delvis ut av vannet.

Teorien og praksis stemte, men båten ble ustabil når den fløt på luft.

Det nærmeste jeg har vært realisering var nok da jeg presenterte modellen for Hans A Isaksen, som var direktør på Stord Verft i 1971. Han sendt en forespørsel til NTH(NTNU) i Trondheim, men de hadde ikke erfaring med denne type båter.

Det ble søkt om patent, men Jens Justesen hadde et patent fra 1967, hvor en båt ble delt langsetter, med dekk mellom, som jeg tror var ideen bak de første katamaranene fra Mandal.

Jeg hadde også kontakt med Statens Veiledningskontor for Oppfinnere, men konsulenten deres så ikke noe marked for båttypen, og skrev: «De eneste som kan ha interesse i denne type båter er forsvaret, men de har ikke behov for hjelp fra en oppfinner».

1973 ble skroget laget bredere, og dekket V-formet.

Bildet under viser skroget som nå fløt stabilt på en luftpute, og farten bestemte hvor mye av vekten som ble overført til luft.

Modell fra 1973, 1 m lang og 1 m bred.

Det ble mange varianter av båten, hvor den som ble designbeskyttet var modell nr. 5

Det ble gjort noen fremstøt på 90-tallet, men jeg tror holdningen i det offentlige hjelpeapparatet beskrives godt av uttalen til konsulenten:

«Oppfinnere svever på rosenrøde skyer og har ikke bakkekontakt»

Dersom båten blir bygget blir det en variant av skroget på bildet under, da det er et ønske at båten skal bevege seg med minst mulig problemer i moderate bølger.

Forslag til design.
Bulben gjør at båten kan bevege seg lettere i bølger.
Trimtest av båten som kanskje blir bygget en gang?