FLYTEBRO

Patent: No 344547 er et fleksibelt ledd som muliggjør flytebroer uten lengdebegrensning.

Strøm og vind presser en flytebro ut eller inn fjorden, og et fleksibelt ledd gjør at broen lager en bue, slik høyspentkablene over fjordene.

Strekkreftene som oppstår blir tatt opp i selve broen, og da det fleksible leddet har vekter ned i vannet kan strekkraften bestemmes ved å heve/senke vekten. Når broen lager bue vil vekten kommer mer ut av vannet fordi strekkreftene øker.

Bevegelsen er begrenset til ca 1 grad, men da leddet har 2 sider kan hvert fleksibelt ledd skape en bue på maksimalt 2 grader.

Dersom det er fare for isgang og ekstreme krefter kan flytebroen suppleres med ankere av lignende type som brukes på flytebrygger.

Fleksibelt ledd
Bromodul
Landfeste
Rørtunnel, som alternativ til høybro.
Eksempel på en flytebro med fleksible ledd.

Teknisk Ukeblad hadde en artikkel om denne flytebroløsningen 21.03.2020.

Flytebroen kan være aktuell over Romsdalsfjorden, hvor alternativet med «Romsdalsaksen» erstatter både fergen Molde-Vestnes og Sølsnes-Åfarnes.

Flytebroen vil da gå fra øya Sekken til fastlandet, og det blir en høy bro mellom øyene Sekken og Veøy for skipstrafikk til Åndalsnes.

Rørtunnelen er ikke aktuell i dette tilfellet.