FOILMOTOR

Patent: NO 344901 fra 2018 viser en modulbasert foilmotor.

Ved å sette sammen moduler blir det en foilmotor langs skutesiden på et skip, hvor foilmotoren sin lengde kan bestemmes etter ønske.

1 modul er ca 1 m lang og har 2 foiler.

2,5 m lang foilmotor

En foilmotor ligger langs skutesiden når den brukes, og når skipet skal i havn brukes en løftemekanisme som løfter foilmotoren fra sjøen og legger den i skutesiden.

Løftemekanismen, som figurene under viser, er beskyttet av patent NO 345827

3 D bilde av løftemekanismen for å legge foilmotoren i skutesiden.
Løftemekanismen når foilmotoren(grå firkant) er i sjøen.
Første fase er 90 grader opp fra sjøen.
Foilmotoren er plassert i skutesiden.