HANIHA

HANIHA AS ble stiftet på 250 års dagen til Hans Nielsen Hauge, 03.04.2021. Forretningsideen er å tjene penger på oppfinnelser registrert i selskapet INNOVAKO.

HANIHA AS ble registrert i Brønnøysundregisteret 25.05.2021 med organisasjonsnummer 927142384

Begivenheten ble markert ved å plante et plommetre av typen Victoria den 25.05.2021 utenfor huset. Treet er en gave fra Tove til 73-års dagen min.

HANIHA AS skal betale 1% til gyldig patenter, 0,5% til gyldige design og 0,1% til andre rettigheter med avtale. Resten av overskuddet, etter skatt, deles i 4 like deler, hvor 1 er egenkapital, 1 del er utbytte, 1 del til organisasjoner av typen «Frelsesarmeen» og 1 del til investeringer i andre Hans Nielsen Hauge selskaper, med samme visjon som Hauge: «Ånd og hånd» eller med Per Sævik sine ord: «Vi må ha noe å leve av, men også noe å leve for».

Oppfinnervirksomheten i INNOVAKO er resultat av en beundring for innsatsen til Hans Nielsen Hauge på 1800 tallet.

Opplevelsen på et jorde i Tune formet livet hans, og er en parallell til Paulus sin opplevelse, slik det er beskrevet i Bibelen.

Opplevelsen førte til en sterk tro på Jesus, og gav inspirasjon til det praktiske livet her på jorden.

Historikerne mener at kanskje så mange som 7000 mennesker kan takke Hans Nielsen Hauge for sitt livsopphold på 1800-tallet.

Jesus sa: «Det at jeg vasker føttene er et tegn til etterfølgelse, da det skal være slik blant de kristne at den som er leder skal være tjener for de andre».

Hans Nielsen Hauge tok på seg denne rollen, og i praksis ble oppgaven å finne mennesker som kunne skape inntekter og jobb til så mange som mulig.

Måten han gjorde det på førte til konflikter med de som hadde makt og penger, og han endte derfor opp med flere dager i fengsel enn dager som aktiv åndelig leder og forretningsmann.

I dag har vi andre utfordringer, men de evige sannhetene i Bibelen er fortsatt like gyldige.

«Søk først Gud, og vi får godene automatisk». Hans Nielsen Hauge beviste sannheten i disse ordene, selv om han selv i realiteten ofret sitt eget liv.

Men dette er også slik Bibelen sier tilværelsen blir for kristne, da ingen er større enn mesteren selv, Jesus, som ofret blodet sitt på korset i kampen for å vise verden sannhetene.

I dag er vi på full fart bort fra et liv i tro på Gud og Jesus, og vi får oppleve sannheten i et annet Bibelord: «Jeg er verdens lys, og uten mine ord vandrer menneskene i mørke».

«Norges smarteste bedrift» er tittelen på konkurransen som gjorde at jeg ønsket å lage en nettside til INNOVAKO.

Jeg meldte meg på konkurransen i 2020 for å utfordre ordet «smart».

Skulle tro at INNOVAKO med 11 patenter, var et smart firma.

Slik er det nok ikke, da smart i denne sammenhengen er mer det å skaffe seg de riktige kontaktene og på den måten få tilgang til makt og penger.

«Dødens dal» er et begrep som har oppstått fordi mange bedrifter ender sitt liv mellom ide og et salgbart produkt.

INNOVAKO står på terskelen til «dødens dal», men kommer ikke til å låne penger for å komme over denne terskelen.

Jeg som eier har de pengene jeg trenger, så hvorfor låne mer?

Bankfolk og investorer står på andre siden av «dødens dal» og roper: «Kom».

Men er banker og kapitalister egentlig interessert i fasen fra ide til produkt?

Er det ikke eiendomsmarkedet som er plassen for å tjene penger, men hvor mange arbeidsplasser skaper boligspekulantene?

Er det ikke slik at 1 arbeidsplass i eksportnæringene skaper livsopphold til 2 i offentlig sektor, 1 på NAV, 1 mellom 0-20 år, 1 pensjonist og 1 i tjenesteytende næringer?

En viten som tilsier at samfunnet burde bruke mer ressurser på å skape arbeidsplasser innen eksportindustri.

Ånund Ottesen