PATERNOSTERLAGER

Bildet viser en type lager som er ideelt for automasjon, og kan brukes i store lagerhaller for netthandel.

Paternosterlager