POLITIKK

I en alder av 73 år kan det være bra å reflektere over sine politiske meninger, og tenke gjennom det kloke folk har sagt tidligere, som Elie Wiesel: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet».

Jesus sammenligner det å lese i Bibelen med vann. Like nødvendig, og når Jesus sier at en ikke blir tørst igjen er kanskje det en pekepinn på «evig liv», som følge av troen som kommer av å lese i Bibelen. Et sinnelag som hater urettferdighet ligger kanskje i begrepet «å bli fødd på ny». Politisk engasjement er aktiv handling, og motsatt av likegyldighet.

Jeg er derfor uenig med de som mener politikk og tro ikke skal blandes.

Krf er et parti jeg håper kristenfolket samler seg om. Skulle ønske Krf hadde en debattside for medlemmer. Kanskje er det i Hans Nielsen Hauge sin bibelforståelse vi finner røttene til Krf.

Jeg ble politisk aktiv rundt 1980, og vart medlem av Senterpartiet. Skiftet til Venstre i starten på 2000-talet. Ble medlem av Kystpartiet da Venstre ble et JA til EU parti, og ble fylkesleder i 2006. Har vært innom Krf og Senterpartiet i 2021, men ender i Arbeiderpartiet i 2022. Håpet er fortsatt at partiet jeg er medlem av har debatt for medlemmer på nettsiden.

Jeg tror nettdebatt kan være bra for programarbeidet, dersom partiprogrammet er designet for debatt. Programmet bør være organisert med «Tema», ha sidetall oppe på siden og linjenummer. Det er nok med nummer pr. 5. linje. Har jeg kommentarer/ønsker på side 23, linje 11-13 skriver jeg min kommentar, og viser til s23, 11-13

Jobbet for en nettside med åpen debatt for medlemmer i Kystpartiet i 2008, men fikk ikke støtte.

Av en eller annen grunn sitter det langt inne for de politiske partiene å åpne for fri debatt for medlemmer.

Det er viktig med fri meningsutveksling i et demokrati.

Har vi fulgt opp talen til Jens Stoltenberg etter Utøya, hvor han sa at vi skal møte kreftene som vil kneble demokratiet med mer demokrati?

Vi ønsker alle en velfungerende velferdsstat, og skal vi ha penger til å betale for alle velferdsgodene må vi ikke glemme at det aller viktigste er at det kommer penger inn.

Jeg tror ikke et samfunn vil fungere dersom vi satser på å «klippe hverandre».

Vi må reflektere over kjensgjerninger som at 1 arbeidsplass i eksportnæringene gir livsopphold til 2 i offentlig sektor, 1 på NAV, 1 mellom 0-20 år, 1 pensjonist og 1 i tjenesteytende næringer.

Denne erkjennelsen tilsier at offentlig sektor ikke må bli lønnsledende, da vi står i fare for å undergrave velferdsstaten ved at eksportnæringene blir tapere.

Grunnen til at det er slik finner vi i skatter og avgifter, og statistikk viser at ca 60% av inntekten til alle som jobber kommer tilbake til fellesskapet. Staten er med andre ord den store «kapitalisten» i samfunnet.

Som pensjonist har jeg hatt stor glede av debattsidene i blad og aviser, som «Ytring» til NRK og kommentarfeltet til Teknisk Ukeblad.

NRK fjernet kommentarmuligheten på Ytring av personvernhensyn i 2020, men er det den egentlige grunnen?

23.02.2021 ble jeg utestengt på «ubestemt tid» fra kommentarfeltet til Teknisk Ukeblad, som bruker diskusjon.no Er fortsatt utestengt, 02.12.2022

Retningslinjene sier at jeg kan svare på direkte henvendelser fra andre debattanter, som i dette tilfellet var en som etterlyste «Grønne produkter» å investere i, og jeg svarte at patent NO 345283, «Sentermatet rotormotor» er en slik investeringsmulighet.

Da jeg er eier av patentet er det å betrakte som «skjult reklame».

Denne hendelsen er grunnen til at «Politikk» er en del av innholdet på innovako.no

Uten mulighet for debatt på «Ytring», «Diskusjon.no», «Teknisk Ukeblad» eller på politiske nettsider får jeg ytre meg på min egen nettside.

«Oppfinnervirksomhet» og «Politisk debatt» er min hobby som pensjonist.

Et patent kan være starten på en bedrift, dersom de med kapital stiller opp og det finnes kvalifisert arbeidskraft. Litt skuffende å oppdage at teknologi og patenter ikke er noe media er opptatt av., Konkluderer med at ordtaket: «Gi folk brød og sirkus» er mer dekkende enn vi liker å tro.

Kanskje statsmonopolet NRK burde ta mer ansvar i arbeidet for arbeidsplasser, velferd og livskvalitet i samfunnet.

NRK er et maktsenter, om de liker det eller ikke. Det de kaller «Prioritering» bestemmer langt på vei hva debattene i samfunnet skal dreie seg om. Kanskje for mye makt er konsentrert i Oslo, og det hadde vært bra om NRK flyttet til Trondheim.