SENTERMATET ROTORMOTOR

Patent NO 345283 viser en motor hvor drivstoff tilføres i senter av motoren, og når drivstoffet antennes skaper det trykk som gir dreiemoment til to skovler som driver rotor.

Hus, rotor og gear er en enhet som holdes sammen av 8 bolter.

Sentermatet rotormotor
Hus
Rotor

De gule skovlene beveger seg i et skovlekammer, hvor det skapes trykk når drivstoff antennes i senterkammeret av huset.

De røde armene bestemmer de 2 endestillingene til skovlene, hvor den ene skovlen er aktiv mens den andre er i transportfase forbi innsnevringen i huset.

Senterkammeret får luft gjennom ventiler(grå) i rotortoppen, slik at det ikke dannes undertrykk. Tilbakeslagsventiler stenger når det er overtrykk i senterkammeret.

Ved å ta bort tilbakeslagsventilene blir motoren en turbin som kan brukes i bølgekraftverket.

Bildet under viser en «Sentermatet rotormotor» med 3 enkeltmotorer på samme aksel. Forskjøvet i forhold til hverandre etter formelen 360 grader/antall motorer. Motorene i dette tilfellet er derfor forskjøvet 120 grader.

I denne utgaven styres skovlene hydraulisk og eksplosjonskammeret er laget mindre. Hensikten er en motor som kan gå med høyere omdreiningshastighet, bruker mindre drivstoff og gå med jevnere dreiemoment.

Hydraulisk rotormotor, Patent: NO 345965 ble meddelt 22.11.2021

Denne har hydraulisk styrte klaffer, et mindre og styrt eksplosjonskammer og designet med flere rotormotorer på samme aksel.

3 rotormotorer på samme aksel, forskjøvet 120 grader i forhold til hverandre.