ROTORMOTOR

Patent NO 345283 viser en motor hvor drivstoff tilføres i senter av motoren, og når drivstoffet antennes skaper det trykk som gir dreiemoment til to skovler som driver rotor.

Hus, rotor og gear er en enhet som holdes sammen av 8 bolter.

Sentermatet rotormotor
Hus
Rotor

De gule skovlene beveger seg i et skovlekammer, hvor det skapes trykk når drivstoff antennes i senterkammeret av huset.

De røde armene bestemmer de 2 endestillingene til skovlene, hvor den ene skovlen er aktiv mens den andre er i transportfase forbi innsnevringen i huset.

Senterkammeret får luft gjennom ventiler(grå) i rotortoppen, slik at det ikke dannes undertrykk. Tilbakeslagsventiler stenger når det er overtrykk i senterkammeret.

Ved å ta bort tilbakeslagsventilene blir motoren en turbin som kan brukes i bølgekraftverket.

Bildet under viser en «Sentermatet rotormotor» med 3 enkeltmotorer på samme aksel. Forskjøvet i forhold til hverandre etter formelen 360 grader/antall motorer. Motorene i dette tilfellet er derfor forskjøvet 120 grader.

I denne utgaven styres skovlene hydraulisk og eksplosjonskammeret er laget mindre. Hensikten er en motor som kan gå med høyere omdreiningshastighet, bruker mindre drivstoff og gå med jevnere dreiemoment.

Hydraulisk rotormotor, Patent: NO 345965 ble meddelt 22.11.2021

Denne har hydraulisk styrte klaffer, et mindre og styrt eksplosjonskammer og designet med flere rotormotorer på samme aksel.

3 rotormotorer på samme aksel, forskjøvet 120 grader i forhold til hverandre.

Huset i «Momentjustert Rotormotor»

Patent NO 346550 «Momentjustert Rotormotor» tilhører Petter Ottesen. Huset er avbildet med 2 skovler, som egentlig hører til rotor. Grunnen er at forklaringen blir lettere, da metanol tilføres nederst i huset(under spalten hvor rotor beveger seg). Metanol og luft i en blanding mellom 6-30% antennes med tennplugg. Trykk og sentrifugalkraft presser skovlen mot ytterveggen(med 1 mm klaring), og trykket skaper moment i senter av rotor(svinghjulet). Den andre skovlen legges nå flatt inntil innervegg og føres forbi sperren(gul) før den kommer i posisjon for å åpnes.

Rotor til «Momentjustert rotormotor», uten at skovlene er med på bildet.

Ytterstillingen til skovlene i åpen tilstand bestemmes av «rød» sperre. Det er også en «hvit» del over «rød» sperre. Spaltene i senterdelen fører luft til eksplosjonskammeret. Orange staver tetter spalten mellom gul sperre og innerveggen av huset, slik at trykk ikke kommer denne veien til utløpet. Grå aksel i senter overfører kraften til gearet, og påmonterte lager i begge ender sørger for at rotor er i rett posisjon.

Momentjustert rotormotor sett fra utsiden

Det er bolter mellom labbene. Gearet er plassert hvor hvit plate er, og spaltene under gearet slipper luft til motoren.

Litt skuffet over Wartsila som ikke ønsket å søke internasjonal patent på teknologien.