TURBIN

Kaplan-turbinen er brukt på bølgekraftverk av typen «oppskylling», men turbintypen har dårlig virkningsgrad ved små og varierende fallhøyder.

Det ble sendt en patentsøknad på en ny type turbin i 2005.

Patent NO 322956 på denne nye turbinen ble meddelt i 2007.

Patent 322956 fra 2005.

Etter denne ble det 2 turbinpatenter: No 343513 i 2017 og No 343537 i 2018.

Patent 343537 fra 2018.

Turbinen fra 2018 ble omformet til en «Sentermatet rotormotor» i 2019, og patentsøknad ble sendt samme år. Den er nå meddelt som NO 345283

Ved å ta bort tilbakeslagsventilene i «Rotormotoren» er den en turbin.

Sentermatet rotormotor
Turbinhus
Rotor