YTRINGSFRIHET

Samfunnsdebatt er viktig, og det er bra at flest mulig engasjerer seg.

Jeg har stor glede av debattene som etterfølger artikler, og for min del har dette i stor grad vært i Teknisk Ukeblad og noe på «Ytring» i NRK.

Ytring har vært stengt for kommentarer siden januar 2020 og NRK begrunner stengningen med personvernhensyn.

Dersom NRK ikke «Prioriterer» andre meninger enn de som faller i smak hos egen redaksjon, kan NRK fort bli et maktorgan.

Det er nærliggende å kalle det «sensur» når moderator lager en snever ramme for begrepet «Off-Topic».

Takhøyden kan bli liten, og moderatorer kan fort gripe inn i den reelle «ytringsfriheten».

Da NRK fjernet kommentarfeltet forsvant min interesse for Ytring, og i resten av 2020 var det i Teknisk Ukeblad sitt kommentarfelt jeg «ytret» meg.

Media utfordrer ytringsfriheten når en publiserer karikaturtegninger av religiøse symboler, men hvorfor provoserer i «ytringsfrihetens» navn?

«Alt er lov, men ikke alt gagner» er et uttrykk som passer i denne sammenheng.

Politiske debatter burde være noe de politiske partiene omfavnet, men nettsidene deres bærer preg av propaganda.

Er det et steg tilbake når de politiske partiene fjerner debattene fra nettsidene sine, da debatt på nettsiden var mer normalt på 90-tallet.

Hvorfor er det blitt slik?

Dersom «Blasfemiparagrafen» i Grunnloven fortsatt hadde eksister, ville den trolig redusert konfliktnivået mellom ytringsfrihet og tro?

Kanskje makten til å bestemme hva som skal debatteres også bestemmer hvilke partier som får størst oppslutning ved Stortingsvalget.

Er ikke kontroll over massemedia noe av det viktigste for de som utfører statskupp?

Internett er fantastisk og det er demokratisk dersom folk flest slipper til, men det er et tankekors dersom en må bruke private nettsteder for å få frem sine politiske meninger.

Jeg ble utestengt 5 dager fra kommentarfeltet til Teknisk Ukeblad i november 2018, da jeg viste bilde av et «Hybrid anlegg for havoppdrett og energiopptak fra vind og bølger».

23.02.2021 ble jeg utestengt fra kommentarfeltet i Teknisk Ukeblad på ubestemt tid. En på kommentarfeltet ønsket å investere i «Grønn teknologi», og jeg oppgav patentnummeret for «Sentermatet rotormotor»(NO 345283). 30.11.2022 er jeg fortsatt utestengt.

Har vanskelig for å tro at et patentnummer kan føre til utestengelse i årevis, og finner det mer sannsynlig at Schibsted ikke liker «ytringer» som er negative for Oslo. Jeg har nemlig «Ytret» at NRK bør flytte til Trondheim. Jeg har også satt Livsvitenskapssenteret til 12 mrd. opp mot Stadt skipstunnel til 4 mrd., og hevder at Oslo blir forfordelt når staten skal investere.

Schibsted er eier av diskusjon.no og Teknisk Ukeblad. Det viser seg at også Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke eies av Schibsted. Da jeg har fått problemer på kommentarfeltet i disse avisene også, er jeg kommet til at en mulig «svartelisting» er forklaringen. Har derfor fjernet betalingskortene fra Schibsted kontoen.

Satser derfor på den andre kjeden av aviser(aMedia), som etter min mening har et godt kommentarfelt. Da jeg ser på ytringsfriheten som viktig er derfor Tidens Krav, Haugesunds Avis, Tønsbergs Blad, Fredrikstad Blad, Nordlys og Firda mine debattaviser(17.12.2021).